Results

/Results
Results 2019-09-24T15:33:02+05:30

डेक्कन स्कू ल ऑफ इंटिटरयर डिसाइन या अभ्यासक्रमाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. प्रथम वर्ष निकाल ८०% व व्ददतीय वर्ष निकाल ९०% लागला.विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या प्राचार्य व प्राध्यापक यांचे मार्गदर्शन लाभले.

Second Year 2018-19

Maitheli Sasane

Siddhant Fagre

Aishwarya Sawant

Third Year 2018-19

Vinisha Rajpal

Reeta Garag

Kishor Suthar