Student Council 2018-19

/Student Council 2018-19
Student Council 2018-19 2018-07-13T18:02:08+05:30

Staff Co-ordinator – Ar.Chaitanya Dhole

Second Year

Sr.No Name of the Student
1 Sakshi Panjwani
2 Sourabh Kurunkar
3 Maithili Pangal

Third Year

Sr.No Name of the Student
1 Shradha Kurade
2 Prathmesh Mahajan
3 Kunal Shinde
4 Sagar Sutar
5 Aditya Dhanvade

Fourth Year

Sr.No Name of the Student
1 Abhinandan Patil
2 Nikita Kulkarni
3 Vaishnavi Nale
4 Nikita Shewale
5 Priti Patil
6 Kaivlya Ghatge

Diploma Student Council 2018-19

Sr.No Name of the Student
1  Sourabh Jadhav
2  Maithily Sasane