Student Council 2018-19

/Student Council 2018-19
Student Council 2018-19 2018-07-13T18:02:08+05:30

Staff Co-ordinator – Ar.Chaitanya Dhole

Second Year

Sr.NoName of the Student
1Sakshi Panjwani
2Sourabh Kurunkar
3Maithili Pangal

Third Year

Sr.NoName of the Student
1Shradha Kurade
2Prathmesh Mahajan
3Kunal Shinde
4Sagar Sutar
5Aditya Dhanvade

Fourth Year

Sr.NoName of the Student
1Abhinandan Patil
2Nikita Kulkarni
3Vaishnavi Nale
4Nikita Shewale
5Priti Patil
6Kaivlya Ghatge

Diploma Student Council 2018-19

Sr.NoName of the Student
1 Sourabh Jadhav
2 Maithily Sasane